• مديريت سايت
  روستا ها را هم ببينيد
  آباداني در نقطه صفر مرزي
  اعزام 43 گروه جهادي به مناطق محروم در نوروز96
  اعزام بيش از 29هزار نفر به اردوهاي جهادي در سال 95
  اقتصاد مقاومتي
  روستا ها را هم ببينيد
  ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي سال قبل پروژه هاي كلاني كه سال هاي گذشته در استان شروع عمليات اجرايي آن كليد خورده ...
  اردوهاي جهادي
  اعزام 43 گروه جهادي به مناطق محروم در نوروز96
  مسئول بسيج سازندگي خراسان جنوبي، گفت:در نوروز 96 تعداد 893 نفر در قالب 43 گروه جهادي در حوزه هاي دانشجويي، دانش ...
  محروميت زدايي
  به همت قرارگاه پيشرفت و آباداني مناطق محروم
  آباداني در نقطه صفر مرزي
  به همت قرارگاه پيشرفت و آباداني دهستانهاي محروم كشور،قنات روستاي مرزي چشمه بيد احيا مي شود.
  تازه ها
  استان ها
  لينكستان