• مديريت سايت
  اعزام بيش از 29هزار نفر به اردوهاي جهادي در سال 95
  انعقاد تفاهم نامه با آستان قدس رضوي براي 40 پروژه يكصد ميليون توماني
  اعزام 927 جهادگر در نوروز 96/ شناسايي عرصه ها به كمك دستگاه هاي اجرايي
  استفاده از توليدات بومي،پاسخ دندان شكني به توطئه هاي اقتصادي دشمن است.
  اقتصاد مقاومتي
  شيرزن مودي در جدال بيكاري/ بانوي كارآفرين از زندگيش مي گويد.
  مدير عامل شركت تعاوني روستايي زنان الزهرا(س) مود گفت: در تعاوني به انسانها ارزش مي دهيم نه به پول و درآمد زيرا ...
  اردوهاي جهادي
  مسئول سازمان بسيج سازندگي خراسان جنوبي
  اعزام بيش از 29هزار نفر به اردوهاي جهادي در سال 95
  مسئول سازمان بسيج سازندگي خراسان جنوبي گفت: در سال 95 29 هزار و 135 نفر در قالب يك هزار و صد گروه جهادي به مناطق ...
  محروميت زدايي
  تازه ها
  استان ها
  لينكستان